Toprak Kirliliği Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemi

08.06.2010 tarihinde yayimlanan 27605 sayili “Toprak Kirliliginin Kontrolü ve Noktasal Kaynakli Kirlenmis Sahalara Dair Yönetmelik” geregi, ilgili yönetmeligin ekinde yer alan Tablo 2. Potansiyel Toprak Kirletici Faaliyetler ve Faaliyete Özel Kirlilik Gösterge Parametreleri Listesi’nde bulunan faaliyet sahipleri Faaliyet Ön Bilgi Formu “Kirlenmis Sahalar Bilgi Sistemi” üzerinden doldurulmali ve Il Müdürlügüne gönderilmelidir. Bahsi geçen formun Il Müdürlügünce onaylanmasi için yazili olarak da müracaat edilmelidir. Müracaat, Çevre ve Sehircilik Il Müdürlüklerince “Kirlenmis Sahalar Bilgi Sistemi” nden alinan form numarasi ile olusturulan dilekçe ve dilekçe ekinde yer alan Faaliyet Ön Bilgi Formu ve ekleri ile yapilir.  

Toprak Kirliligi Kirlenmis Sahalar Bilgi Sistemi devami için Tiklayiniz