DESBAŞ ve Hizmetlerimiz

DESBAŞ-İstanbul Deri ve Endüstri Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş., 08.04.1993 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile "İstanbul Deri veEndüstri Serbest Bölgesi" ni sahip olduğu arazisi üzerinde tüm altyapı ve üstyapı finansmanını sağlayarak kurma ve işletme yetkisini almışbir özel sektör kuruluşudur. Desbaş'ın ünvanı Bakanlar Kurulu'nun 05.05.2011 tarih, 2011/1836 sayılı kararı ile "DESBAŞ-İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi Anonim Şirketi" olarak değiştirilmiştir.


Hizmetlerimiz

 • Depolama : DESBAŞ'a ait genel antrepolarda malların depolanması, stok programı dahilinde stok tutulması,
 • İşyeri Kiralama : Kapalı Müstakil depo / üretim alanı, Ofis alanı kiralaması,
 • Arsa Tahsisi : Üretim amaçlı yatırım yapmak isteyen firmalara arsa alanı verilmesi,
 • Endüstriyel kalitede altyapı hizmetleri : Elektrik, su, atık su, doğalgaz ve telekomünikasyon hizmetlerinin sağlanması,
 • Yükleme - Boşaltma Hizmetleri : Bölge içerisinde forklift ve portörlerle yükleme boşaltma işlemlerinin yapılması,
 • Çevre Hizmetleri : Yeşil saha ve park yerlerinin tanzimi, Genel temizliğin sağlanması, Atıkların toplanması,
 • Kullanıcı Firmalara Destek Hizmeti :
  • Serbest bölgede faaliyette bulunmak üzere kurulacak firmalara şirket kuruluşu ve ruhsat alımı süreçlerinde destek hizmeti,
  • Faaliyet Ruhsatı alan kullanıcılara işletmeye geçme sürecinde gerekli bilgi ve dökümanların verilmesi,
  • Arsa tahsisi yapılan yatırımcılara proje ve inşaat hizmetleri,
  • ÇED Hizmetleri,
  • Mevzuatla ilgili bilgilendirme,